Partner login

Merkkien selitykset

Snickers Workwear - Suomi

Näiden merkkien avulla löydät oikean työvaatteen. Niitä käytetään apuna tuoteteksteissä. Tuoteteksteissä käytetään seuraavia määritelmiä:

SW OMINAISUUDET | CE STANDARDIT | hoito-OHJEET | PatentIT JA REKISTERÖIDYT YHTEISÖMALLITSnickers Workwear TYÖVAATTEET, ominaisuudet.

KneeGuard™
Multi pocketMultiPocket™
Mobile phoneMatkapuhelin

TYÖVAATTEET, CE Standardit.

PPEHenkilösuojaimet (PPE = Personal Protective Equipment).

Housujemme tuotekuvauksessa yksinään CE-merkki viittaa polviensuojaukseen. Merkki ilmaisee myös työkäsineidemme täyttävän CE-normit

EN 343 symbol EN 343 Suojavaatetus, Suojaus sateelta.

Standardi sisältää materiaalit ja ompeleet, ja se on jaettu kahteen osaan, jotka ovat vedenkestävyys ja vesihöyryn läpäisyvastus.

Vedenkestävyys sisältää 3 luokkaa, joista luokka 2 vaatii > 8 000 Pa:n vedenpaineen ja luokka 3 > 13 000 Pa:n vedenpaineen. Luokka 1 vaatii saman kuin luokka 2, mutta ilman esikäsittelyä.

Vesihöyryn läpäisyvaatimus RET (mitä pienempi arvo, sitä suurempi läpäisy) sisältää 3 luokkaa:

Luokka 1: RET ≥ 40
Luokka 2: 20 < RET ≤ 40
Luokka 3: RET ≤ 20

Vedenkestävyys ilmoitetaan symbolin yläosassa ja vesihöyryn läpäisyvastus ilmoitetaan symbolin alaosassa.

EN 471EN 471 Näkyvä varoitusvaatetus ammattikäyttöön.

Standardissa määritellään vaatimukset suojavaatetukselle, joka ilmaisee käyttäjänsä läsnäolon visuaalisesti tekemällä hänet näkyväksi vaarallisissa tilanteissa
kaikissa valaistusoloissa päivällä ja ajoneuvojen valojen valaisemana pimeällä. Standardissa annetaan materiaalien väri- ja heijastavuusvaatimukset, minimipinta-alavaatimukset sekä vaatimukset materiaalien sijoittelusta suojavaatetukseen.

Käytössä on kolme luokkaa, joista korkein on luokka 3.

Luokka 3: Fluorisoivan kokonaisalueen on oltava vähintään 0,8 m² ja heijastavan materiaalin 0,2 m².

Luokka 2: Fluorisoivan kokonaisalueen on oltava vähintään 0,5 m² ja heijastavan materiaalin 0,13 m².

Luokka 1: Fluorisoivan kokonaisalueen on oltava vähintään 0,14 m² ja heijastavan materiaalin 0,10 m².

EN388EN 388 Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan.

Tässä standardissa määritellään vaatimukset, testausmenetelmät sekä merkinnän ja käyttöohjeen
sisältö suojakäsineille, jotka suojaavat hankauksen, viiltojen, repäisyn ja piston aiheuttamilta riskeiltä. Suojaustasot esitetään mekaanisia riskejä osoittavan piktogrammin vieressä neljällä erillisellä suojaustasoluvulla. Suojaustasot ovat 1-5, joista korkein taso on 4 tai 5.

a. Hankauksenkestävyys: mitataan mallikappaleen rikkoutumiseen vaadittavien hankauskierrosten lukumäärällä.

b. Viillonkestävyys: mitataan mallikappaleen rikkoutumiseen vaadittavien viiltokierrosten lukumäärällä tietyllä nopeudella.

c. Repäisylujuus: mitataan perustuen voimaan, joka vaaditaan mallikappaleen repeämiseen.

d. Puhkaisulujuus: mitataan perustuen voimaan, joka vaaditaan läpäisemään mallikappale tietyn kokoisella teräsneulalla.

Kaikissa kohdissa 0 tarkoittaa heikointa tulosta, seuraavasti.Nämä ovat vaatimukset kullekin suojaustasolle. Suojaustasot esitetään mekaanisia riskejä osoittavan piktogrammin vieressä..

Suojaustasot
0
1
2
3
4
5
a. Hankauksenkestävyys (kierrosten lukumäärä) <100 100 500 2000 8000
b. Viiltosuoja (kierrosta) <1.2 1.2 2.5 5.0 10.0 20.0
c. Repäisylujuus (Newton) <10  10 25 50 75
d. Puhkaisulujuus (Newton) <20 20 60 100 150
EN 511EN 511 Kylmältä suojaavat käsineet.

Tämä standardi määrittelee vaatimukset ja testausmenetelmät käsineille, jotka suojaavat kuljettuvalta (konvektio) ja johtuvalta kylmältä -50 °C:een asti. Suoja kylmyyttä vastaan ilmaistaan piktogrammilla, jota seuraa kolmen suojausvaatimuksen sarja. joista jokainen ilmaisee tiettyä suojausominaisuutta.

a. Suojaus konvektiokylmyydeltä: Suojaustaso 0–4 Perustuu käsineen lämmöneristyvyysominaisuuksiin, jotka määritellään mittaamalla kylmän siirtyminen konvektion kautta.

b. Suojaus kosketuskylmyydeltä: Suojaustaso 0–4 Perustuu käsinemateriaalin lämmöneristävyysominaisuuksiin kun se joutuu kosketuksiin kylmän esineen kanssa.

c. Vedenpitävyys: 0 tai 1. 0 = vuoto testausjakson aikana (30 min). 1 = ei vuotoa testausjakson aikana

X osoittaa ettei kyseistä ominaisuutta ole testattu.

Käsineiden tulee täyttää vähintään standardin EN 388 mukainen suojaustaso 1 hankaus- ja repäisylujuudessa.

EN 11611EN 11611 Suojavaatetus hitsaukseen ja vastaaviin töihin

EN 11611 Tämä kansainvälinen standardi määrittelee vähimmäisturvallisuusvaatimukset ja testausmenetelmät suojavaatetukselle mukaan lukien huput, esiliinat, hihat ja säärystimet, jotka on tarkoitettu suojaamaan käyttäjän vartaloa, päätä (huput) ja jalkoja (säärystimet) hitsauksessa ja töissä, joissa altistutaan vastaaville riskeille.

A1: Tarkoittaa, että vaate täyttää rajoitetulle liekin leviämiselle asetetut pinnan syttymistä koskevat vaatimukset.

A2: Tarkoittaa, että vaate täyttää rajoitetulle liekin leviämiselle asetetut pinnan syttymistä koskevat vaatimukset.

Luokka 1: Manuaaliset hitsausmenetelmät, joissa syntyy vähän hitsauskipinöitä ja pisaroita.

Luokka 2: Manuaaliset hitsausmenetelmät, joissa syntyy runsaasti hitsauskipinöitä ja pisaroita.

EN 11612EN 11612 Suojavaatetus. Kuumuudelta ja tulelta suojaava vaatetus.

Tämä kansainvälinen standardi määrittelee vähimmäisvaatimukset joustavista materiaaleista valmistetuille vaatteille, jotka on tarkoitettu suojaamaan käyttäjän vartaloa käsiä lukuunottamatta kuumuudelta tai tulelta tai molemmilta.

LUOKAT:
A Liekin leviäminen
A1 Pintasyttyminen
A2 Syttyminen alareunasta
B Liekkikosketus
C Lämpösäteily
D Sulat alumiiniroiskeet
E Sulat rautaroiskeet
F Kosketuskuumuus
EN 1149EN 1149 Suojavaatetus, Sähköstaattiset ominaisuudet.

Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään materiaali- ja mallivaatimukset elektrostaattisille suojavaatteille, joita käytetään osana kokonaan maadoitettua ympäristöä syttymisen aiheuttavien purkausten välttämiseksi.

Materiaalin on täytettävä standardin EN 1149-1 (Pintaresistiivisyys) tai 1149-3 (Sähkövaraus). Vaatimukset eivät mahdollisesti riitä runsaasti happea sisältävissä tulenaroissa ympäristöissä. Tämä eurooppalainen standardi ei koske suojautumista verkkojännitteeltä

EN 14404 Henkilönsuojaimet. Polvisuojaimet polvillaan tehtäviä töitä varten.

Tämä standardi määrittää polvisuojien koon, rasituksen jakautumisen, läpäisynkestävyyden ja testauskäytännön.

Tyyppi 2, Taso 1
Luotettavaa polvien suojausta ammattilaisille, jotka tekevät liikkuvaa työtä ja joutuvat työsuorituksen aikana toistuvasti polvistumaan. Suunniteltu suojaamaan polvia pikkukiviltä, nauloilta ja muilta pieniltä enintään 1 senttimetrin läpimittaisilta esineiltä kovilla ja tasaisilla pinnoilla..

Tyyppi 2, Taso 0
Tehokas polvien suojaus ammattilaisille, jotka joutuvat toisinaan polvistumaan sisätyössä. Suunniteltu suojaamaan polvia tasaisilla pinnoilla.

Snickers Workwear -polvisuojat on tarkoitettu ja sertifioitu käytettäviksi Snickers Workwear -housujen polvitaskuissa standardin EN 14404:2010 mukaisesti.

Takaisin sivun yläreunaan.

työvaatteet, hoito-ohjeet.

Do not iron Ei saa silittää
Iron max 110 Silityslämpötila enintään 110°C
Iron max 150 Silityslämpötila enintään 150°C
Iron max 200 Silityslämpötila enintään 200°C
40 degree Pesulämpötila enintään. 40°C
60 degree Pesulämpötila enintään 60°C
85 degree Pesulämpötila enintään 85°C
Dry cleaning Kuivapesu
No dry cleaning Ei kuivapesua
Tumble dry normal Rumpukuivaus matalassa lämpötilassa
Tumlel drying norm Rumpukuivas normaalilämpötilassa.
Do not tumble Ei rumpukuivausta
No bleach Ei valkaisua.

Takaisin sivun yläreunaan.

Patentit ja rekisteröidyt yhteisömallit (RCD).

Innovaatio ja tuotekehitys ovat Snickers Workwear -brändin ydintä. Tämän intensiivisen keskittymisen vuoksi monet edistykselliset tuotteemme tai ratkaisumme ovat virallisesti patentoituja. Useat tuotteemme on myös suojattu rekisteröidyllä yhteisömallilla (RCD).

Tuotteet, joissa on rekisteröity mallisuoja tai patentti / patenttihakemus toiminnallisuudelle, on merkitty kuvastossamme alla olevilla merkeillä.

Patent info Tämä tuote on patentoitu tai sille on haettu patentti valikoiduissa maissa sekä Euroopassa että koko maailmassa.
Registreted design Tämä tuote on suojattu rekisteröidyllä yhteisömallilla (RCD) tai rekisteröidyllä kansallisella tuotemallilla.

Takaisin sivun yläreunaan.

Kysy meiltä