Partner login

Älyteknologia helpottaa työterveyden seurantaa

Snickers Workwear - Suomi

Snickers Workwear on aina ollut kehityksen kärjessä, joten uusien tekniikoiden ja teknologioiden hyödyntäminen on jokapäiväistä toimintaa. Snickers Workwear onkin aloittanut kokeilun, jossa 100 ammattilaista viidessä eri maassa koekäyttävät työvaatteita, joissa on älyteknologiaa. Sen avulla voidaan vaikuttaa ammattilaisen työhyvinvointiin.

#InventingWorkwear

Älyteknologia tarkoittaa elektronisia laitteita, joita pidämme yllämme tai asusteena osana vaatetustamme. Vaatteiden älyteknologian pääominaisuus on olla yhteydessä internettiin, käsitellen tietoa laitteen ja tietoverkon välillä.

Suuren osan älyteknologiasta muodostaa ranteissa pidettävät laitteet, kuten urheilu- ja muotialalla. Mutta ne voidaan myös kiinnittää klipseillä, ripustaa kaulaan tai kutoa kankaisiin, kuten magneettiset raidat, joiden avulla voidaan mitata sydämen sykettä ja lämpötilaa.

Vuonna 2016 Snickers Workwear lanseerasi testin, missä 100 ammattilaista viidessä eri maassa työskentelivät työhousuissa, mitkä sisälsivät älyteknologiaa mitaten heidän suoritustaan. Projektia johti Nicole Rimér, Snickers Workwearin pääsuunnittelija.

Älyteknologia

Miten päädyitte älyteknologiaan?

Snickers Workwearin uusien tuotteiden kehittämisessä näemme älyteknologian mahdollisuutena viedä työvaatetus jälleen uudelle tasolle. Tunnistimme työterveyden yhdeksi pääalueeksi, missä älyteknologia voi saada aikaan muutoksen ammattilaisten kohdalla, joilla jo suuremmalla osalla on matkapuhelin taskussaan. 

Tunnistimme työterveyden yhdeksi pääalueeksi, missä älyteknologia voi saada aikaan muutoksen ammattilaisten kohdalla, joilla jo suuremmalla osalla on matkapuhelin taskussaan. 

Miten testi toteutettiin?

Sijoitimme älysirun 6-sarjan työhousuihin, mikä mittasi ja keräsi tietoja mm. lämpötilasta, melutasosta ja polvistumisen aiheuttamista vaikutuksista työpäivän aikana.

Miten ammattilaiset hyötyvät?

Tiedot kertovat heille, kun on tarvetta polvisuojille tai ilmoittavat, kun äänet nousevat kriittiselle tasolle. Lisää ominaisuuksia voimme lisätä tulevissa testeissä.

Koetko älyteknologian muuttavan sinun ajattelutapaasi muotoilua ja tuotekehitystä kohtaan?

Soveltamisalasta tulee laajempi. Työvaatteiden kehitys yleensä keskittyy toimintoihin, mukavuuteen ja muotoiluun. Vaikka kuitenkin työhyvinvointi on aina ollut keskittymisalueemme, näemme suurena mahdollisuutena uuden teknologian lisäämisen. Tieto, mitä keräämme loppukäyttäjiltämme käsitellään osaksi kehitysprosessiamme.

Sanoisitko ammattilaisten olevan hyviä työhyvinvoinnissa?

Vuosien saatossa olemme nähneet, että ammattilaiset ajattelevat olevansa hyvin varustettuja työhyvinvoinnin ja työolosuhteiden osalta. Todellisuus saattaa olla hieman toinen. Asenteet, kuten "ei se tapahdu minulle" tai "turvallisuus on ei-käytännöllistä" ovat yleisiä. Tietotaidon puute on myös yksi seikka.

Tämän takia koemme, että älyteknologiaa sisältävä työvaatetus voi saada aikaan muutoksen. Kuitenkin, paremman työpäivän luominen ammattilaisille tulee aina olemaan missiomme.

Ammattilaisten älyteknologia

 Julkaistu 30 maaliskuuta 2017.

Kysy meiltä