Kaikki alkoi vihaisesta sähköasentajasta

Yhden miehen näkemys käänteentekevästä työvaatetuksesta nosti Snickers Workwearin työvaatehistorian merkkitekijäksi.

Snickers Workwearin tarina alkoi vuonna 1975, kun Matti Viio hermostui työvaatteisiin, jotka eivät olleet hänen mielestään riittävän hyviä. ”Oma apu paras apu”, hän ajatteli ja alkoi kehittää työvaatteita itse.

Elettiin aikaa, jolloin materiaalit, työkalut ja työtekniikat olivat kehittyneet nopeasti. Työvaatteet eivät kuitenkaan seuranneet perässä; niiden lujuus, liikkuvuus tai sopivuus modernien koneiden käyttämiseen ei täyttänyt edes perusvaatimuksia. Matti Wiio halusi myös osoittaa, että ammattien taitajat ja työläiset ansaitsivat yhtä paljon kunnioitusta kuin yhteiskunnan muut ryhmät.

Suomalaistaustaisena ruotsalaisena Matti Wiio oli todellinen pohjoismaisen tyylin ja yksinkertaistamisen edustaja. Hän kehitti alueemme ankariin työskentelyolosuhteisin kestäviä, toimivia ja tyylikkäitä työvaatteita. Hän kehitti myös ainutlaatuisia yksityiskohtia, kuten riipputaskut ja työkaluliivin, jotka määrittivät sittemmin Snickers Workwearin tulevan suunnan.

Olemme pysyneet uskollisina alkuperäiselle ajatukselle jo yli 40 vuotta, ja siksi yrityksestämme on kehittynyt nykyisenkaltainen ylpeydenaihe.

Tuotemerkkimme nimikin – Snickers Workwear – tulee ruotsin kielen sanasta snickare, eli puuseppä.