ProtecWork: Avokaari- ja laatikkotesti – miten ne eroavat?

Materiaalin ja vaatteen tämän tyyppisen suojauksen taso mitataan kahdella testillä: laatikkotestillä ja avokaaritestillä. Testimenetelmissä käytetään erilaisia testimäärityksiä, valokaaria, testiparametreja ja tulosparametreja. Yhden testimenetelmän tuloksia ei voi fyysisesti verrata tai matemaattisesti muuntaa toiseen testimenetelmään. Valokaariluokitus on testattava ja arvioitava Jommalla kummalla näistä menetelmistä.

Laatikkotesti

Laatikkotesti suoritetaan standardin EN 61482-1-2 mukai sesti. Siihen kuuluu suunnattu valokaari suljetussa tilassa APC1 ja APC2. Tämä testi oli aikaisemmin yleisin menetel mä materiaalin suojaustason määrittämiseksi.

Avokaari

Avokaarella mitataan suojaus 61482-1-1 -testimene-telmällä, joka vastaa NFPA 70 US -standardia. Tässä menetelmässä käytetään 8 kA:n pyöreää valokaarta, joka iskee testimateriaaliin 30 cm:n etäisyydeltä. Testitulokset esitetään kaloreina neliösenttimetriä kohti (cal/cm2), mikä paljastaa, millä kaloritasolla vaate tarjoaa 50 %:n suojausmahdollisuuden toisen asteen palovammoja vastaan ATPV tai EBT50 -arvoina. Mitä suurempi arvo, sitä parempi suojaus.

Suojavaatteiden käyttäjien on tärkeää tietää, mikä vaatteiden suojaustaso on. Hyvän suojauksen perustana on vaatteiden sertifioitu suojaus valokaarilta ja vaatteiden syttymättömyys. Vaatteet on testattava ja sertifioitava kuumuutta, tulta ja valokaaria vastaan. Tämä pätee päällysvaatteiden lisäksi alusvaatteisiin, aluskerrastoon, välikerroksiin ja kaikkiin ulkokerroksiin. IEC 61482-2/EN 61482-2 on valokaarisuojauksen päästandardi, ja tämän standardin tarkoituksena on eliminoida toisen asteen palovammoille altistumisen riski.

ATPV tai EBT50?

Erilaisilla kankailla on erilaisia ominaisuuksia, joten suojaustaso on esitettävä kahdella eri tavalla. Vahvat kankaat saattavat säilyä ehjinä testimenettelyn jälkeen, mutta voivat silti päästää niin paljon kuumuutta materiaalin läpi, että tuloksena on palovamma. Tällaisissa tapauksissa testitulokset esitetään Arc Thermal Protection Value (ATPV) arvona. Toisessa tapauksessa kangas tarjoaa hyvän eristyksen, mutta rikkoutuu auki ja repeää aiheuttaen reiän materiaaliin, minkä tuloksena on palovamma. Tätä arvoa kutsutaan EBT50 (Energy Break-Open Threshold) -arvoksi.

Kummankaan luokituksen ei voida sanoa olevan toista parempi, sillä palovamman riski on molemmissa tapauksissa 50 %. Ensimmäisessä tapauksessa kangas säilyy ehjänä, mutta päästää kuumuuden materiaalin läpi. Toisessa tapauksessa kangas rikkoutuu auki ja materiaaliin muodostuu reikä. Alin luokitus ratkaisee, joten sitä käytetään.

ELIM – eliminoi toisen asteen palovamman riski

ATPV- tai EBT50-arvo kertoo, millä energiatasolla on 50 %:n riski saada toisen asteen palovamma. Kohtaavan energian raja (ELIM) määrittää energiatason, jolla toisen asteen palovamman riski vältetään. On kuitenkin edelleen olemassa riski saada ensimmäisen asteen palovamma.

ELIM-arvo lasketaan keskiarvona kolmesta suurimmasta kohtaavan energian tietopisteestä, joissa ei ole auki rikkoutumista, auki kutistumista ja joissa ei saavuteta tai ylitetä Stoll-käyrää. Kolme kohtaavan energian tietopistettä ote taan heti testiraportin sekoitusvyöhykkeen alapuolelta.

Stoll-käyrä määrittää lämpöenergian (kaloreiden) siirtoluokituksen siirtoajan ja tuotetun lämpöenergian tason perusteella.

LUPAUS ON VAIN NIIN HYVÄ KUIN SEN TEHNYT HENKILÖ

Siksi tieteellisillä testeillä vahvistetut lupaukset ovat parhaita. Varsinkin kun turvallisuutesi – ja joissain tapauksissa jopa henkesi – on vaakalaudalla. Tästä syystä korkean riskin ympäristön (luokka 3) tuotteet on testattu perusteellisesti avokaari- ja laatikkotestien kaltaisilla menetelmillä. Mitä nämä testit mittaavat? Miten ne eroavat toisistaan? Ja miten ne tehdään?

HAF

Heat Attenuation Factor (HAF) mittaa energian prosent timäärän, jonka materiaali tai materiaalijärjestelmä estää. Vaikka kangas voi olla 100 % palosuojattu, se ei välttämät tä estä kaikkea kuumuutta, jolle kangas altistuu. 85 %:n HAF-arvo tarkoittaa, että se estää 85 prosenttia kuumuudesta, jolle kangas altistuu. Tässä on kyse lyhyestä valo kaaren äkkikuumuuspurkauksesta, joka kestää tyypillisesti alle sekunnin. Jos altistus kuumuudelle on pitkäkestoinen, HAF-arvo on paljon alhaisempi.

Suojavaatteiden testauksen edelläkävijä

Snickers Workwear tarjoaa vuosien kokemuksen suojavaat teisiin. Asiantuntijamme ovat johtaneet vaatesuunnittelua energiateollisuuteen vuosikausia. Itseasiassa me toimme testausmenettelyn suojavaatteisiin. On sanomattakin selvää, että vaatteemme täyttävät nykyiset standardit ja sertifioinnit vähimmäisvaatimuksena.

LUE LISÄÄ

Lue lisää suojavaatemallistostamme ProtecWork-kuvastosta

ProtecWork Mallistomme

ProtecWork on uusi suojavaatemallisto, joka hyödyntää energia-alan ja raideliikenteen asiantuntemusta ja taitotietoa kuumuudesta ja palontorjunnasta. Tuloksena on uusi mallisto, joka tarjoaa luontaisen suojan kuumuudelta ja tulelta, erinomaisen kestävyyden, mukavuuden ja ergonomisen, modernin istuvuuden.

ProtecWork-tuotteet