ProtecWork – Mallisto, joka suojaa tulelta ja kuumalta

ProtecWork on meidän valikoimamme suojavaatemallisto, jossa yhdistyvät kattava kuumuudelta ja tulelta suojaamisen asiantuntemus sekä tietotaito Snickers Workwearin tunnettuun ergonomiaan ja istuvuuteen. Meillä on yli 20 vuoden kokemus energia- ja rautatiealan suojavaatteiden suunnittelusta ja kehittämisestä. Mallistomme tarjoaa luonnollisen suojan kuumuuden ja tulen vaikutuksia vastaan, antaen erinomaisen kestävyyden ja mukavuuden sekä ergonomisen, modernin istuvuuden.

Kehitetty läheisessä yhteistyössä ammattilaisten kanssa

Suojavaatteemme ovat energia- ja rautatiealan ammattilaisten kanssa harjoitetun pitkan ja menestyksekkaan yhteistyon tulosta. He tyoskentelevat riskialttiissa ymparistossa ja he todella tietavat, miten suojavaatteita kaytetaan ja miten ne toimivat todellisissa tilanteissa. Tama yhteistyo on tuottanut monta innovatiivista ominaisuutta, kuten symmetriset reisitaskut ja DuPont™ Kevlar®-vahvisteiset taskut.

"Valmistamme tuotteemme Euroopassa. Hallinnoimme koko prosessia itse: suunnittelusta tuotantoon ja toimitukseen."

Valmistettu Euroopassa

Valmistamme tuotteemme Euroopassa. Hallinnoimme koko prosessia itse: suunnittelusta tuotantoon ja toimitukseen. Oma tehdas tarkoittaa myos, etta voimme tarjota erityismittoihin ja -tarpeisiin raataloityja tuotteita.

Suojavaatteet vai työvaatteet – elämän ja kuoleman kysymys

Tyovaatteilla ja suojavaatteilla on suuri ero. Tyovaatteet tekevat tyopaivasta mukavamman ja tehokkaamman katevilla ominaisuuksilla seka suojaamalla kylmaa ja kosteutta vastaan. Suojavaatteiden tarkoituksena on sen sijaan suojata kayttajaa vakavilta riskeilta, kuten kuumuudelta, tulelta, valokaarilta ja vaarallisilta kemikaaleilta, tai suojata tuotetta kayttajalta (lika, poly, sahkostaattiset varaukset).

Lue lisää suojavaatemallistostamme ProtecWork-kuvastosta

RISKIEN YMMÄRTÄMINEN

Millaista suojausta tarvitsen?

Tietaakseen tarvittavan suojauksen on tunnettava tyossa kohdattavat riskit. Tama selvitetaan parhaiten tekemalla riskianalyyseja, joissa tutkitaan, arvioidaan ja dokumentoidaan tietyn tyoympariston riskit. Jo systemaattisesti analysoiduilla tyoalueilla on tunnettava riskitaso ennen tiettyyn riskiymparistoon siirtymista ja kaytettava asianmukaista vaatetusta.

Suojavaatteilla, joita kutsutaan usein henkilonsuojaimiksi (PPE), voi olla yksi tai useampi CE-merkinta, jolla osoitetaan, etta vaate tayttaa erilaisten maaraysten, standardien ja normien vaatimukset. Joissain tapauksissa ja tyotilanteissa, suojavaatteet voivat pelastaa kayttajan hengen.

Miten tiedän vaatetuksen suojaustason?

Ensinnakin on valittava vaatetus, jossa on asianmukainen CE-merkinta kyseiselle riskiymparistolle. CE-merkityt suojavaatteet antavat erityyppista suojausta, esimerkiksi kuumuutta, tulta ja kemikaaleja vastaan, seka hyvan nakyvyyden ja antistaattisten ominaisuuksien kaltaisia asioita. Tyoskenneltaessa ymparistoissa, joissa on valokaaren vaara, on myos varmistettava, etta vaatetus tarjoaa tyoympariston riskitasoa vastaavan suojaustason. Tama tehdaan laskemalla vaatetuksen kaikkien kerrosten kalorimaara yhteen. Huomaa, etta korkean riskin ymparistoissa KAIKKIEN kaytossa olevien vaatteiden, mukaan lukien alusvaatteiden ja aluskerraston, on suojattava kuumuudelta ja tulelta.

Korkean riskin ymparistoissa on korkeat riskitasot, kuten nimesta voi paatella. Sahkovikojen aiheuttamat valokaaret voivat aiheuttaa vakavia vammoja ja vaurioita. Seurauksia ovat: lampovammat, vakavat palovammat, sahkoiskut, melu, UV-sateily, paine ja sirpaleet seka myrkyllisille aineille altistuminen etta fyysisen ja henkisen sokin vaikutukset.

Lue lisää CE-merkinnöistä ja suojainstandardeista

Palosuojatut huomiotyövaatteet

Monissa palosuojatuissa työvaatteissamme on myös turvallisuutta parantavat huomio-ominaisuudet. Huomiovaatteet jaetaan kolmeen luokkaan, joista luokka 3 tarjoaa parhaan turvatason. On hyvä muistaa, että pienten vaatekokojen huomioluokitus voi olla alhaisempi, mikä johtuu huomioalueiden pienemmästä pinta-alasta. Tällöin suurempi huomioluokka voidaan saavuttaa käyttämällä kahta tai useampaa huomiovaatteita yhdessä. Lue lisää siitä, miten suojaudut oikein työssä.

LISÄÄ SUOJAUSTA KERROSPUKEUTUMISELLA

Kerrospukeutuminen on yksi parhaista tavoista parantaa suojaustasoa. Perusedellytys on tietenkin se, että kaikki vaatteet ovat sertifioituja ja palosuojattuja. Kerrospukeutumisen tärkein etu on lisäsuojaus, jonka eri vaatteiden väliin muodostuva ilmarako tarjoaa.

Kerrosten valisen ilmaraon tarjoamasta lisasuojauksesta ei ole olemassa yleista luokitusta. Olemme kuitenkin tehneet useita testeja, jotka osoittavat, etta ilmarako lisaa suojausta yli 5 cal/cm2. Lisasuojauksen kaloritaso riippuu useista eri tekijoista, kuten kankaan rakenteesta, paksuudesta ja valmistuksesta – tarkkaa arvoa varten on suoritettava yhdistettyja testeja kullekin kerrokselle. Tiedamme kuitenkin varmasti, etta useiden kerrosten kaytto parantaa suojausluokitusta. On siis parasta ajatella kunkin kerroksen valista ilmarakoa lisasuojana, joka parantaa mahdollisuuksia valttaa palovammoja onnettomuustilanteessa.

OTA MEIHIN YHTEYTTÄ

ProtecWork Mallistomme

ProtecWork on uusi suojavaatemallisto, joka hyödyntää energia-alan ja raideliikenteen asiantuntemusta ja taitotietoa kuumuudesta ja palontorjunnasta. Tuloksena on uusi mallisto, joka tarjoaa luontaisen suojan kuumuudelta ja tulelta, erinomaisen kestävyyden, mukavuuden ja ergonomisen, modernin istuvuuden.

ProtecWork-tuotteet