HENKILÖKOHTAISET SUOJAVARUSTEET

Henkilökohtaisia suojavarusteita koskevan asetuksen tarkoituksena on määritellä säännöt niiden varusteiden osalta, jotka on suunniteltu ja valmistettu käytettäviksi suojaamaan henkilöä yhdeltä tai usealta terveys- tai turvallisuusriskiltä.

89/686/ETY-direktiivistä EU-asetukseen 2016/425: Asetus korvasi vanhan henkilösuojaimia koskeva direktiivin 21. huhtikuuta 2018. Uusi asetus ilmentää uusia tekniikoita ja prosesseja koskien henkilösuojaimien kehittämistä ja markkinoille saattamista. Sen lisäksi, että uusi asetus ilmentää uutta tekniikkaa, sitä on muokattu parantamaan kuluttajien turvallisuutta ja varmistamaan tasapuoliset kilpailuedellytykset yritysten ja markkinoiden välillä.

Uutta asetusta ei tarvitse sisällyttää osaksi kunkin jäsenmaan kansallista lakia, koska se on sitova oikeudellinen säädös. Sitä sovelletaan kokonaisuudessaan EU:ssa ilman erillisen kansallisen lainsäädännön tarvetta. Se kattaa myös ETA:n/EFTA:n jäsenmaat (Liechtenstein, Norja, Islanti). Myös mailta, joissa on erityinen yhteisön säännöstö -sopimus (Sveitsi, Turkki), edellytetään lainsäädännön soveltamista.

Uuden asetuksen aiheuttamat merkittävimmät muutokset:

  • Maahantuojien ja jakelijoiden velvollisuudet (myös verkkokaupassa).
  • Tuotteen mukana tulee olla EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus tai käyttötietojen tulee sisältää vastaavat tiedot, ja niistä tulee myös käydä ilmi verkkosivusto, jossa EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutukseen voi tutustua.
  • Tekniset tiedot ja EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus on oltava saatavilla 10 vuotta siitä, kun tuote on saatettu markkinoille.
  • Sertifioinnin on oltava voimassa enintään viisi vuotta.
  • Valmistajan on ilmoitettava (1) nimensä, (2) rekisteröity toiminimensä tai tuotemerkkinsä ja (3) yhden postiosoitteen, josta valmistajaan saa yhteyden. Tietojen tulee olla tuotteessa, tai mikäli se ei ole tuotteen koon tai fyysisten ominaisuuksien vuoksi mahdollista, pakkauksessa ja/tai mukana toimitettavissa tuotetiedoissa.
  • Tuotteisiin tulee merkitä tyyppi-, sarja- tai eränumero.
  • Kuka tahansa toimivaltainen markkinoita valvova viranomainen saa ja sitä myös pyydetään ottamaan yhteyttä suoraan taloudelliseen toimijaan, vaikka tämä olisi toisessa jäsenvaltiossa.

Asetuksessa määritellään erilaiset henkilösuojainluokat kuten työvaatteet, joita säännellään asetuksella EN ISO 13688:2013; työkäsineet, joita säännellään asetuksella EN 420:2003+A1:2009 sekä silmä-, korva- ja jalkasuojat.

Lisätietoja: European Commission