Valokaaren termisiltä vaikutuksilta suojaava vaatetus

IEC 61482-2 / EN 61482-2 iconIEC 61482-2 / EN 61482-2

Kaikista varotoimista huolimatta joka vuosi tapahtuu useita valokaaritapaturmia. IEC 61482-2 määrittelee vaatimukset valokaaren termisiltä vaaroilta suojaavien vaatteiden osalta. Nämä vaatteet kuuluvat riskiluokkaan III, joka määrittelee korkean riskin ympäristöissä käytettävät vaatteet, jotka on sertifioitu ehkäisemään toisen asteen palovammoja valokaaren osuessa (kipinäpurkaus).

Valokaarisuojauksessa on kyse suojauksesta energiaa vastaan kaloreina mitattuna (cal/cm2). Tuotteen suojaustason mittaamiseksi vaatteelle tehdään kaksi erilaista testiä: avoin valokaaritesti ja box test -valokaaritesti. Testimenetelmissä käytetään erilaisia testimäärityksiä, kaaria, testiparametreja, testimenetelmiä ja tulosparametreja. Yhden testimenetelmän tuloksia ei voi fyysisesti verrata tai muuntaa matemaattisesti toiseen testimenetelmään. Valokaariluokitus on testattava ja arvioitava jommallakummalla näistä menetelmistä.

Avoimen valokaaren menetelmän osalta testitulokset määritellään ATPV-arvona (arc thermal performance value) tai EBT50-arvona (energy break-open threshold, eli kun kankaaseen alkaa muodostua reikiä). Kumpikaan arvo ei ole toista parempi. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vaatteet/kankaat, jotka saavat EBT50-arvon ovat yleensä enemmän eristäviä kuin lujia, ja ATPV-vaatteet/kankaat ovat yleensä enemmän lujia kuin eristäviä. Box test -valokaaritestissä materiaaliin kohdistetaan joko 4 kA (luokka 1) tai 7 kA (luokka 2) valokaari.

ELIM – (Incident Energy Limit) ELIM on uusi arvo, joka täydentää ATBV- ja EBT50-arvoja Open arc -testauksessa. ELIM eliminoi toisen asteen palovamman riskin. ATPV- tai EBT50-arvolla osoitetaan, millä energiatasolla käyttäjä on vaarassa saada toisen asteen palovammoja 50 % todennäköisyydellä, kun taas ELIM-arvo osoittaa energiatason, jolle vaate voidaan altistaa ilman, että käyttäjälle syntyy toisen asteen palovammoja. On kuitenkin edelleen olemassa riski saada ensimmäisen asteen palovamma.

HUOM! Kaikkien käytettävien suojavaatteiden tulee suojata valokaarilta! Siis myös päällysvaatteiden alla olevien alusvaatteiden, sukkien, käsineiden, alushousujen, t-paitojen ja puseroiden. Muista, että mitä useampi kerros valokaarelta suojaavia vaatteita, sitä parempi suojaustaso.

TURVALLISUUSKOULUTUS; VIDEOT