Kylmältä suojaavat käsineet

EN 511 iconEN 511

Tämä standardi koskee kaikkia käsineitä, jotka suojaavat käsiä konvektio- ja kosketuskylmyydeltä -50 °C saakka. Suoja kylmää vastaan osoitetaan kuvasymbolilla, jonka perässä on 3 suoritustasoa, jotka liittyvät erityisiin suojausominaisuuksiin. Korkein suojausluokka on 4.

a. Suojaus johtumiskylmyyttä vastaan: suoritustaso 0–4. Testissä määritetään käsineen lämmöneristysominaisuudet mittaamalla käsineen läpi siirtyvän johtumiskylmyyden määrä.

b. Suojaus kosketuskylmyyttä vastaan: suoritustaso 0–4. Testissä määritetään käsinemateriaalin lämmöneristysominaisuudet kosketuksessa kylmään kappaleeseen.

c. Vedenläpäisevyys: 0 tai 1. 0 = vesi läpäisee käsineen 30 minuutissa.1 = vesi ei läpäise käsinettä. X = suoritustasoa ei ole testattu.

Kaikkien käsineiden hankauslujuuden ja repäisylujuuden on oltava vähintään suojaustasoa 1 standardin EN 388 mukaan.