Suojakäsineet mekaanisia vaaroja vastaan

EN 388 iconEN 388

Tätä standardia sovelletaan kaikentyyppisiin suojakäsineisiin, jotka on tarkoitettu suojaamaan hankauksen, viiltojen, repäisyn ja pistojen aiheuttamilta fyysisiltä ja, sovellettavissa tapauksissa, mekaanisilta rasituksilta. Suoritustaso määritetään kunkin testituloksen perusteella: mitä suurempi luku tai kirjain on, sitä parempi suojaustaso on. Tulokset ilmoitetaan kuvasymboleilla, jotka auttavat ymmärtämään käsineen ominaisuudet.

a. Hankauslujuus: tulos mitataan syklien määränä, joka tarvitaan koekäsineen rikkoutumiseen. Hankauslujuus perustuu syklien määrään, jonka puhkikuluminen vaatii. Korkein suojaustaso on 4 ja sen syklimäärä on 8000.

b. Viillonkestävyys, pyörivä terä: tulos mitataan syklien määränä, jonka pyöreä tasaisella nopeudella pyörivä terä vaatii koekäsineen läpiviiltämiseen. Indeksiluku määritetään vertaamalla tulosta viitemateriaaliin. Korkein suojaustaso on 5 ja sen indeksiluku on 20.

c. Repäisylujuus: tulos mitataan voimana, joka tarvitaan koekäsineen repeämiseen. Repäisylujuus määritellään voimana, joka tarvitaan aiheuttamaan suorakulmaiseen näytekappaleeseen sen puoleen väliin ulottuva repeämä. Näytekappaleen tulee revetä kokonaan kahteen osaan. Korkein suojaustaso on 4 ja sen kestämä voima on 75 Newtonia.

d. Puhkaisulujuus: tulos mitataan voimana, joka tarvitaan puhkaisemaan näytekappale standardikokoisella terällä ja standardinopeudella (10 cm/min). Korkein suojaustaso on 4 ja sen kestämä voima on 150 Newtonia. Kaikissa tapauksissa 0 tarkoittaa pienintä suoritustasoa seuraavasti. Nämä ovat kutakin suoritustasoa vastaavat vaatimukset. Suoritustaso on ilmoitettu kuvasymbolin vieressä.

e. Viillonkestävyys, suoraan viiltävä terä: perustuu suoraan terään, jolla tehdään kokonainen viilto näytekappaleen läpi. Mittaa terään kohdistuvan kuormituksen, joka tarvitaan tekemään 20 mm pituinen viilto. Suoritustasoasteikko ulottuu “tasosta A”, jossa kosketusvoima on 2–5 N “tasoon F”, jossa kosketusvoima on yli 30 N.

f. Iskunkestävyys: tämä on vapaaehtoinen testi ja sillä testataan käsineitä, jotka sisältävät erityisiä iskunkestäviä ominaisuuksia esimerkiksi kämmenessä, kämmenselässä tai rystysissä. Testaus suoritetaan standardin EN 13594:2015 – Moottoripyöräilijän suojakäsineet lausekkeen 6.9 mukaan. Iskunkestävyysvaatimukset täyttäviin käsineisiin lisätään merkkikoodi.“