Kestävä kehitys

Me pystymme tekemään muutoksia, hyödyntämään vahvuuksiamme ja samalla tunnistamaan parannuskohteita sekä ryhtymään toimiin. Kestävän kehityksen painopisteemme on ryhmitelty seuraavasti: Our Production, Our Products and Our Impact. Vastuullisuustyömme keskittyy ensisijaisesti näihin alueisiin, jotka ovat usein yhteydessä toisiinsa.