Viemme ilmastositoumuksemme uudelle tasolle

Kun etsimme keinoja päästöjen vähentämiseksi, tavoitteidemme saavuttamiseksi, ympäristökuormituksen pienentämiseksi ja kehittyäksemme kestävän kehityksen mukaisemmaksi yritykseksi, tarkastelemme liiketoimintamme ja tuotteidemme elinkaaren kaikkia osa-alueita.

Me Snickers Workwearilla kehitämme kestäviä ja toimivia vaatteita. Tiedämme, että asiakkaamme odottavat tuotteidemme olevan pitkäikäisiä ja kestävän kovaa työtä. Se onkin kestävän kehityksen mukaisen työmme kulmakivi. Jokainen valmistamamme tuote kuormittaa planeettaamme. Mitä pidempään työvaatteemme kestävät, sitä pienempi ympäristökuormituksemme on. Laadukkaat vaatteet ovat yksinkertaisesti järkeviä meidän, asiakkaidemme ja planeettamme kannalta. Valmistavana yrityksenä tiedämme kuitenkin, että tällä saralla työtä vielä riittää. Siksi viemme ilmastositoumuksemme uudelle tasolle, liitämme ne maailmanlaajuisiin vaatimuksiin ja pohdimme ympäristövaikutuksia laajemmin kuin vain keskittyen omiin suoriin vaikutuksiimme.

Kohti maailmanlaajuisia tavoitteita

Pyrimme pienentämään hiilijalanjälkeämme merkittävästi kaikessa toiminnassamme. Snickers Workwear on sitoutunut Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen tavoitteeseen rajoittaa ilmaston lämpeneminen 1,5 asteeseen. Ilmastotavoitteemme ovat Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteiden mukaiset.

Ilmastovaikutustemme mittaaminen

Saadaksemme todenmukaisen kuvan hiilijalanjäljestämme, laskemme päästömme Greenhouse Gas (GHG) -protokollan mukaan. GHG-protokolla on laajasti käytetty menetelmä, jolla päästöt tunnistetaan ja luokitellaan kolmeen luokkaan (scope). Näin pystymme mittaamaan ja hallitsemaan sekä toimintamme että arvoketjumme päästöjä. Scope 1 sisältää hallinnassamme olevat suorat päästöt, kuten yrityksen ajoneuvojen päästöt. Scope 2 sisältää ostamamme energian tuotannossa syntyvät päästöt. Nämä luokat yhdessä muodostavat vain noin yhden prosentin koko hiilijalanjäljestämme. Loput 99 % syntyvät koko arvoketjussa syntyvistä epäsuorista päästöistä (scope 3).

Scope 3 -luokan päästöt ovat tavallisesti suoran hallintamme ulkopuolella. Jotta voimme pienentää arvoketjumme ilmastovaikutusta, meidän on tehtävä yhteistyötä sidosryhmiemme kanssa ja ymmärrettävä vaatteidemme koko elinkaaren vaikutuksia. Siksi olemme käynnistäneet yhteistyön Research Institutes of Sweden (RISE) -tutkimuslaitoksen kanssa.

Tuotteidemme elinkaaren ymmärtäminen

Oppiaksemme ymmärtämään, missä päästöt syntyvät, teimme elinkaarianalyysin kuudelle tuotteelle, joiden myynti muodostaa noin neljänneksen liikevaihdostamme. Tuloksista käy ilmi, mihin meidän on kiinnitettävä huomiota, jotta voimme pienentää hiilijalanjälkeämme, mukaan lukien scope 3 -luokan päästöt. Työvaatteemme suunnitellaan aina ydinasiakkaitamme ajatellen. Ne tehdään kestämään kovaa kulutusta pitkään. Menestyksemme perusta ovat kestävät työvaatteet, joiden käyttöikä on pitkä. Niiden avulla pystymme myös vaikuttamaan materiaalien ja energian kulutuksen vähentämiseen. Kunnioitamme sekä asiakkaitamme että ympäristöä valmistamalla luotettavia ja kestäviä tuotteita.

Laadukkaat työvaatteet, joita hoidetaan oikein, kestävät pidempään. Vaatteidemme elinkaaren aikaisista ympäristövaikutuksista 15–20 % syntyy niiden käytön ja käytöstä poistamisen aikana. Näitä vaikutuksia voidaan pienentää yhteistyön ja viestinnän avulla. Esimerkiksi työvaatteiden rumpukuivauksen välttäminen pienentää vaatteiden elinkaarivaikutusta noin 4 %. Tästä syystä suosittelemme useimmille vaatteille ilmakuivausta. Jokainen vaihe vaatteen synnystä sen käyttöiän loppuun asti vaikuttaa kokonaispäästöihin.

Kumppanuudet tulevaisuuden hyväksi

Koska suurin osa päästöistämme on scope 3 -luokan päästöjä, voimme pienentää hiilijalanjälkeämme vain tekemällä yhteistyötä arvoketjumme sidosryhmien kanssa. RISEn analyysi osoittaa, että jos tavarantoimittajamme ja valmistajamme siirtyvät maansa keskivertoenergiasta aurinkovoimaan, vaatteiden ilmastovaikutus pienenisi noin 30 % kiloa kohden. Analysoitujen vaatteiden osalta pelkästään tämä toimi pienentäisi vaatteiden koko elinkaaren ilmastovaikutusta 10 %. Kannustamalla toimitusketjuamme parantamaan energiatehokkuuttaan ja siirtymään uusiutuviin energianlähteisiin voimme pienentää tuotteidemme ilmastovaikutusta huomattavasti.

Snickers Workwear liittyi vuonna 2019 Swedish Textile Initiative for Climate Actioniin (STICA), joka toimii alustana yhteistyölle ja tiedon jakamiselle Pohjoismaiden tekstiiliteollisuudessa. Jäsenyytemme tavoite on asemoida Pohjoismaiden vaate- ja tekstiiliala ilmastopositiiviseksi ensimmäisenä maailmassa.

Asiakkaidemme, työntekijöidemme ja omistajiemme kannustamana tarkastelemme liiketoimintamme ja tuotteidemme elinkaaren kaikkia osa-alueita löytääksemme keinoja päästöjen vähentämiseksi ja kehittyäksemme kestävän kehityksen mukaisemmaksi yritykseksi. Snickers Workwear on asettanut itselleen tieteeseen perustuvat 1,5 asteen mukaiset ilmastotavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen ja kaikkien GHG-protokollan scope-luokkien pohjalta. Edessämme on melkoinen haaste. Meillä ei ole kaikkia vastauksia, mutta yhdessä pystymme saamaan aikaan todellista vaikutusta.