Yhteistyö

Teemme yhteistyötä kumppaniemme ja asiakkaidemme kanssa ja edistämme uusia liiketoimintakäytäntöjä sekä kiertotalouden mukaista toimintaa.

Sitoumuksemme kestävään kehitykseen ulottuu myös suoran ympäristövaikutuksemme ulkopuolelle. Tuemme Better Cotton -aloitetta ja olemme Research Institutes of Swedenin (RISE) Chemicals Groupin, Scandinavian Textile Initiative for Climate Actionin (STICA) ja Textile Importersin jäsen. Näin olemme kestävän kehityksen edelläkävijöitä, saamme uusia näkemyksiä, jaamme kokemuksia ja oppeja sekä kannustamme koko alaa sitoutumaan Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteeseen.

STICA

STICA on Pohjoismaiden vaate- ja tekstiiliteollisuutta tukeva verkosto. Järjestössä on 40 jäsentä, joista Snickers Workwear on yksi. Jäsenet tekevät yhteistyötä muun muassa tiedonkeruuseen, prosesseihin, tavarantoimittajien kanssa käytäviin keskusteluihin ja muuhun välttämättömään kehitykseen liittyvissä asioissa. STICAn päätavoitteena on auttaa alaa pienentämään kasvihuonekaasupäästöjä YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen ja Pariisin ilmastosopimuksen 1,5 asteen tavoitteiden tasolle. Se tarkoittaa päästöjen puolittamista kaikissa kolmessa GHG Protocol -luokassa.

RISE

Research Institutes of Sweden (RISE) on ruotsalainen tutkimuslaitos ja innovaatiokumppani. RISE Chemicals Group -jäsenenä saamme ajantasaista tietoa ympäristöalan uusimmasta kehityksestä ja tekstiilialan kemiaa koskevasta tutkimuksesta sekä kemikaalitietokannoista. Saamme tukea voimassa olevan lainsäädännön noudattamiseen sekä arvokasta tietoa, jonka avulla pystymme sopeuttamaan toimintaamme uuteen lainsäädäntöön hyvissä ajoin ennen sen voimaantuloa.

Better Cotton

Teemme yhteistyötä Better Cotton -aloitteen kanssa globaalin puuvillanviljelyn kehittämiseksi. Better Cotton -aloitteen tavoitteena on auttaa puuvillanviljelijöitä pärjäämään ja menestymään paremmin sekä ennallistaa samalla ympäristöä. Better Cotton kouluttaa viljelijöitä tehokkaaseen vedenkäyttöön, maaperästä huolehtimiseen ja ylläpitoon sekä luonnollisen elinympäristön säilyttämiseen. Lisäksi Better Cotton ehkäisee haitallisimpien kemikaalien käyttöä ja edistää työtekijöiden oikeuksia ja työhyvinvointia.

Textile Importers

[The Textile Importers](https://www.textileimporters.se/ on ruotsalaisten tekstiili-, nahka-, vaate- ja jalkineyritysten toimialajärjestö. Järjestö tarjoaa meille alaa koskevaan lainsäädäntöön liittyvää tietoa, tukea kemikaaleihin liittyvissä asioissa ja muuta tietoa kestävän kehityksen toimintamme kehittämisen tueksi.

ChemSec

Olemme myös liittyneet ruotsalaiseen [ChemSec](https://chemsec.org/-ympäristöjärjestöön ja sen No to PFAS -liikkeeseen. Kuten monet muutkin yritykset, pyrimme vähentämään ja luopumaan biohajoamattomien ja haitallisten fluoriyhdisteiden käytöstä, joita kutsutaan myös ikuisiksi kemikaaleiksi.

Asiakkaiden sitouttaminen

Helpoin tapa saada vaatteet kestämään pidempään on hoitaa niitä oikein. Teemmekin yhteistyötä vaatteidemme käyttäjien kanssa, jotta voimme pienentää tuotteiden käytöstä aiheutuvaa ympäristökuormitusta. Kannustamme käyttäjiä kiertotalousajatteluun ja tarjoamme heille tuoteoppaita ja hoito-ohjeita, jotta Snickers Workwear -vaatteet kestäisivät käytössä mahdollisimman pitkään.

Tuotteiden hoito

Tiedämme, että 15–20 % vaatteen päästöistä syntyy sen käytön ja hävittämisen yhteydessä. Vaatteiden hoidolla on suuri vaikutus niiden ympäristökuormitukseen. Koulutamme vaatteidemme käyttäjiä ja kannustamme heitä kiertotalousajatteluun. Tarjoamme heille kattavasti tietoa ja oppaita, joiden avulla vaateiden käyttöikää voi pidentää hoitamalla, korjaamalla, pesemällä ja kuivaamalla niitä oikein.

Jatka lukemista

Suunnittelu

Tuotanto

;