Suunniteltu kestämään käytössä pitkään

Kun suunnittelemme työvaatteita, jotka kestävät kovaa kulutusta päivittäisessä työssä, keskitymme vaatteita käyttäviin ihmisiin. Vaatteiden suunnittelussa keskitymme toimivuuteen, mukavuuteen ja kestävyyteen ja testaamme sekä materiaalien että rakenteen suorituskyvyn. Edistämme kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja ja pyrimme jatkuvasti parantamaan työvaatteidemme kestävyyttä.

Hyvällä laadulla on tiukat vaatimukset

Olemme asettaneet kaikkien vaatteidemme materiaaleille ja osille tiukat suorituskykyvaatimukset. Taataksemme, että kaikkien tuotteidemme laatu säilyy, olemme määrittäneet vaatimukset suurelle määrälle fyysisiä suorituskykytekijöitä. Kaikki uudet materiaalit ja osat testataan alkuvaiheessa huolellisesti. Monet hylätään jo tässä vaiheessa, koska ne eivät täytä suorituskykyvaatimuksia.

Taataksemme tiukkojen laatuvaatimusten täyttymisen olemme perustaneet Latvian Tukumsiin osaamiskeskuksen, jonka laboratoriossa työskentelee tekstiilialan insinöörejä. Lisäksi käytämme kansainvälisiä laboratorioita tuotteiden fyysiseen testaamiseen, jota emme pysty tekemään itse. Testauksessa noudatetaan aina kansainvälisiä standardeja.

Testattu kovaa työtä kestäviksi

Testaamme vaatteita yhdessä ammattikäyttäjien kanssa ylläpitääksemme valikoimamme kiinnostavuutta ja tarjotaksemme asiakkaidemme tarpeet täyttäviä vaatteita. Testaajilta saamamme palaute on elintärkeää tuotekehityksen kannalta sekä sen varmistamiseksi, että kehitämme oikeanlaisia tuotteita, joilla on oikeanlaiset ominaisuudet.

Miten tuotteita testataan

  • Testaus tapahtuu kehitystiimin ja testaajan välisessä tiiviissä yhteistyössä. Tavoitteena on arvioida ja kehittää vaatteiden istuvuutta, rakennetta ja mukavuutta.
  • Tuotteita testataan soveltuvissa sääolosuhteissa.

Miksi tuotteita testataan

  • Joskus vaatteidemme toimivuutta käytännössä voidaan arvioida vain pitkäaikaisessa käytössä, joskus jopa vasta vaatteen markkinoilletulon jälkeen. Otamme tulokset huomioon jatkuvassa tuotekehitysprosessissamme.
  • Materiaalien ja osien pitkän aikavälin suorituskykyä on yhtä tärkeää arvioida sekä aidoissa olosuhteissa ja käyttötilanteissa että laboratoriotesteissä.

Kiertotalouden mukaisten liiketoimintamallien omaksuminen

Maailmanlaajuisen ilmastokriisin hillitsemiseksi tekstiilialan on löydettävä tehokkaampia tapoja käyttää ja valmistaa materiaaleja. Tekstiiliteollisuuden ja Snickersin sen osana on omaksuttava kiertotalouden mukaisia liiketoimintamalleja ja kasvatettava kierrätettyjen materiaalien osuutta vaatteissamme.

Kehittyvä ala

Tekstiiliala on ollut hidas omaksumaan kiertotalouden ja kierrätyksen toimintaperiaatteita, mutta nyt se on pakon edessä alkanut omaksua niitä. Euroopan laajan tuotevastuun lainsäädäntö kiihdyttää tätä kehitystä entisestään. Tekstiilien kierrätyksessä tekstiileiksi on kuitenkin vielä monia haasteita. Tulevaisuuden tarpeiden täyttämiseksi tarvitaan paljon innovaatioita, sillä näitä tarpeita ei vielä ole mahdollista täyttää.

  • Tavallisesti tekstiilit kierrätetään matoiksi, eristyslevyiksi ja pohjamateriaaleiksi.
  • Kaupallisia ratkaisuja tekstiilien lajitteluun kehitetään parhaillaan, mutta niitä ei vielä ole laajasti saatavilla.
  • Kaupallisia ratkaisuja sekoitetekstiilien ja esimerkiksi useita materiaaleja sisältävien vaatteiden laajamittaiseen kierrätykseen ei ole.
  • Tekstiilistä tekstiiliksi -ratkaisut ovat suurelta osin vielä kehitysvaiheessa.
  • Jotta työvaatteet kestävät käytössä pitkään, niissä on oltava paljon erilaisia osia, jotka aiheuttavat haasteita kierrätyksessä.

Fiksuista keksinnöistä syntyy parempia työvaatteita

Pyrimme luomaan kestävimpiä vaatteita, joiden ympäristökuormitus on mahdollisimman pieni. Siksi meidän on jatkuvasti kehitettävä toimintaamme. Seuraamme alan teknistä kehitystä tiiviisti, kokeilemme innovatiivisia ratkaisuja ja pyrimme löytämään fiksuja tapoja kehittää suunnitteluprosessiamme. Toisinaan kehitämme myös jo toimivia asioita paremmaksi. Olemme todenneet tämän ennenkin, mutta sanomme sen vielä kerran:

Emme pysty tekemään raskaasta työstä kevyttä, mutta voimme tehdä parhaamme, jotta raskaan työn tekeminen sujuisi kevyemmin.

Jatka lukemista