Painopisteemme tulevaisuudessa

Me pystymme tekemään muutoksia, hyödyntämään vahvuuksiamme ja samalla tunnistamaan parannuskohteita sekä ryhtymään toimiin. Kestävän kehityksen painopisteemme on ryhmitelty seuraavasti: Our Production, Our Products and Our Impact. Vastuullisuustyömme keskittyy ensisijaisesti näihin alueisiin, jotka ovat usein yhteydessä toisiinsa.

Our Production – tuotantomme

Olemme sitoutuneet työskentelemään tiiviissä yhteistyössä vastuullisten tuotantolaitosten kanssa ja saavuttamaan sekä yhteiskunnalliset että ympäristötavoitteet.

Our Products – tuotteemme

Olemme sitoutuneet laadukkaisiin ja kaikkein kestävimpiin tuotteisiin, joilla on mahdollisimman vähän ympäristövaikutuksia.

Our Impact – vaikutuksemme

Olemme sitoutuneet kantamaan ympäristövastuuta mahdollisimman hyvin koko arvoketjussamme.