Kemikaalijalanjäljen pienentäminen

Kuten kaikessa tekstiilituotannossa, kemikaaleja tarvitaan tuotteidemme materiaalien valmistukseen. Kokonaiskemikaalikuorman pienentämisessä muutenkin kuin vain valmiiden tuotteiden osalta on tärkeää huolehtia, että koko toimitusketjussa taataan ympäristön, tehdastyöntekijöiden ja kuluttajien turvallisuus. Ei ole helppoa seurata kaikkia tekstiilien tuotantoketjun osia, mutta systemaattisella lähestymistavalla pääsemme tavoitteisiimme. Lisäksi katsomme, että meillä on vastuu lisätä toimittajiemme tietoisuutta yhteisestä kemikaalijalanjäljestämme.

Kemikaalien hallinta

Snickers Workwear on osa Hultafors Group -konsernia. Kemikaalilainsäädännön noudattamiseksi olemme koonneet konsernin laajuisen rajoitettujen kemiallisten aineiden luettelon (Restricted Substance List, RSL), jonka kaikkien tuotantoprosessimme toimittajat allekirjoittavat. Tavoitteenamme on työskennellä vain nimettyjen toimittajien kanssa kaikkien tuotteissamme käytettyjen materiaalien ja tarvikkeiden osalta. Tämä lisää tuotteissamme käytettävien ainesosien läpinäkyvyyttä ja valvontaa sekä varmistaa vaatimustenmukaisuuden. Ennakoiva kemikaalien hallinta on sekä toimitusketjussamme työskentelevien ihmisten että tuotteidemme käyttäjien etu.

Parhaita materiaaleja parhaille tuotteille

Valitsemme kullekin tuotteelle sopivimmat ainesosat tinkimättä kemikaalilainsäädännön vaatimuksista. Oma toimittajien varmistusprosessimme riittää pitkälle. Lisäksi käytämme usein materiaaleja, jotka on sertifioitu OEKO-TEX-standardin mukaisesti, joka on maailmanlaajuinen yhtenäinen testaus- ja sertifiointijärjestelmä, ja toimittajia, jotka noudattavat riippumatonta Bluesign-standardia, joka on lainmukaiseen ympäristöterveyteen ja -turvallisuuteen keskittyvä tekstiiliteollisuuden sertifiointi.

RISEn Sweden Chemicals Groupin jäsenyys

Pysyäksemme ajan tasalla kemikaali- ja ympäristökysymyksistä olemme RISE:n (Research Institutes of Sweden) Swedish Chemicals Groupin jäseniä. Jäsenyyden kautta meillä on käytettävissämme uusimpia tekstiilikemikaalien lainsäädäntöä ja tutkimusta koskevia tietoja ja kemikaalitietokantoja, ja lisäksi saamme tukea kemikaalilainsäädännön puitteissa toimimiseen. Tutkimusinstituutin tuki on tulevaisuuteen suuntautunutta, mikä tarkoittaa, että saamme tietoa valmisteilla olevasta lainsäädännöstä ja voimme sopeutua siihen jo ennen sen voimaantuloa.

Ruotsin tekstiilintuojien yhdistyksen jäsenyys

Kuulumme myös Ruotsin tekstiilintuojien yhdistykseen, joka on tekstiili-, nahka-, vaatetus- ja kenkäteollisuuden parissa työskentelevien ruotsalaisten yritysten ammattiyhdistys. Tältä toimielimeltä saamme kauppalainsäädäntöön liittyviä tietoja ja tukea kemikaaleihin liittyvissä kysymyksissä sekä tietoja siitä, miten voimme päästä eteenpäin vastuullisuuspyrkimyksissämme.