Toimintamme

Toimimme vastuullisesti ja otamme toiminnassamme huomioon työntekijöidemme, yhteistyökumppaneidemme ja maapallon edun.

Työtä ohjaavat menetelmät

Käytämme vakiintuneita menetelmiä todellisen hiilijalanjälkemme selvittämiseen. Laskemme päästöt Greenhouse Gas (GHG) Protocol -laskentamallin mukaan ja teemme tuotteiden elinkaarianalyysejä ymmärtääksemme, missä vaatteiden elinkaaren vaiheissa päästöt syntyvät. Näiden laskemien ja analyysien tulokset muodostavat perustan kestävän kehityksen työllemme. Ne auttavat meitä ymmärtämään, mihin toimiin meidän on ryhdyttävä, ja määrittämään toimien tärkeysjärjestyksen.

Greenhouse Gas Protocol

Greenhouse Gas (GHG) Protocol on päästöjen tunnistamiseen yleisesti käytetty menetelmä. Sen avulla päästöt luokitellaan kolmeen luokkaan (scope). Näin pystymme mittaamaan ja hallitsemaan sekä oman toimintamme että arvoketjumme päästöjä.

 • Scope 1 sisältää hallinnassamme olevat suorat päästöt, kuten yrityksen ajoneuvojen päästöt.
 • Scope 2 sisältää ostamamme energian tuotannossa syntyvät päästöt.
 • Scope 3 sisältää koko arvoketjussa syntyvät epäsuorat päästöt, jotka eivät ole hallinnassamme.

Elinkaarianalyysit

Teemme elinkaarianalyysejä useille tuotteillemme. Tuotteen tai palvelun koko elinkaaren aikaisten ympäristövaikutusten arviointiin on standardoitu menetelmä (ISO 14040/44:2006). Tavallisesti elinkaarianalyysi käsittää 15 integroitua ympäristövaikutusluokkaa. Vaikka kaikki parametrit ovat tärkeitä, raportoimme niistä tavallisesti vain vedenpuutteen ja hiilijalanjäljen.

Vähennämme päästöjä siellä, missä vaikutus on suurin

Ympäristövaikutustamme pienentääksemme olemme määrittäneet itsellemme tieteeseen perustuvat ilmastotavoitteet Pariisin ilmastosopimuksen ja kaikkien Greenhouse Gas (GHG) Protocol -luokkien pohjalta. Pariisin ilmastosopimuksen ja YK:n ilmastonsuojelun puitesopimuksen tavoitteena on rajoittaa ilmaston lämpeneminen alle 1,5 asteeseen verrattuna esiteollisella kaudella vallinneeseen tasoon. Päästölaskelmamme osoittavat, että 99 % hiilijalanjäljestämme syntyy scope 3 -päästöistä. Meidän on siis tehtävä yhteistyötä tavarantoimittajiemme kanssa, jotta pystymme pienentämään ympäristövaikutustamme ja saavuttamaan tavoitteemme. Elinkaarianalyysit ovat opettaneet meille seuraavaa:

 • Suurimmat mahdollisuudet vähentää päästöjä ovat materiaalintuotannossa.
 • Toimitusketjumme energiatehokkuuden parantamisella ja uusiutuviin energianlähteisiin siirtymisellä on suuri vaikutus hiilijalanjälkeemme.
 • Valitettavasti siirtymisellä vähemmän kuormittaviin kuituihin on vain suhteellisen pieni vaikutus kokonaishiilijalanjälkeemme. Koska se kuitenkin on yksi selkeä scope 3 -päästöihin liittyvä asia, johon pystymme vaikuttamaan suoraan, aiomme kasvattaa vähemmän kuormittavien kuitujen osuutta.
 • Puuvillanviljely ja märkäprosessit edistävät vedenpuutetta.
 • 15–20 % tuotteen päästöistä syntyy käytön ja hävittämisen yhteydessä*.

*Elinkaarianalyysimme perustuvat ruotsalaisen käyttäjän skenaarioon, joten luvuissa voi olla maakohtaisia eroja.

Arvolupauksemme työntekijöille

Työntekijät ovat tärkein voimavaramme. Siksi teemme kaikkemme ollaksemme houkutteleva työnantaja. Tärkeysjärjestyksemme kärjessä on luoda työympäristö, jossa työntekijöillä on mahdollisuuksia kehittyä ja johon työntekijät haluavat jäädä.

 • Osana Hultafors Groupia pyrimme tarjoamaan työntekijöillemme työympäristön
 • joka on turvallinen, osallistava ja jossa kaikkia kunnioitetaan
 • joka on kannustava, jotta kaikki työntekijät voivat hyvin sekä henkisesti että fyysisesti
 • joka kannustaa työntekijöitä osallistumaan liiketoiminnan tavoitteiden täyttämiseen, tuntemaan ylpeyttä työstä ja kehittymään
 • joka tarjoaa haasteita ja mahdollisuuksia sekä henkilökohtaiseen että urakehitykseen.

Lue lisää