Tavarantoimittajien sitouttaminen

Vaadimme paljon itseltämme ja yhteistyökumppaneiltamme, jotta tuotteidemme valmistus tapahtuu vastuullisesti.

Meillä on asianmukaiset due diligence-, läpinäkyvyys- ja seurantaprosessit. Näin varmistamme, että täytämme standardien vaatimukset. Osana Hultafors Groupia noudatamme konsernin eettisiä toimintaohjeita (Code of Conduct). Toimintaohjeet perustuvat kansainvälisiin standardeihin, ja ne varmistavat reilut, turvalliset ja terveelliset työskentelyolot sekä ympäristövastuullisuuden koko toimitusketjussamme.

Riskien ja negatiivisten vaikutusten hallinta

Pyrimme rajoittamaan riskejä ja kielteisiä vaikutuksia toimintaketjussamme. Käytämme seuraavia keinoja:

Maakohtaiset riskikartoitukset Tuotantomaita valitessamme otamme huomioon maahan itseensä mahdollisesti liittyvät riskit. Joihinkin markkinoihin liittyy riskejä, joita emme ole valmiita ottamaan.

Valitut tavarantoimittajat Käytämme vain valittuja toimittajia, ja tämä koskee myös materiaali- ja osatoimittajia. Se mahdollistaa meille läpinäkyvyyden ja turvallisuuden sekä due diligence -menettelyn että kemikaalien käytön näkökulmasta. Meillä on myös suora yhteys materiaalitoimittajiin, mikä on suuri on etu, sillä näin pystymme paremmin pienentämään toimitusketjumme ilmastovaikutuksia.

Paikalliset operatiiviset tiimit Snickers Workwearin paikalliset tiimit puhuvat paikallista kieltä ja tarjoavat jatkuvaa tietoa tehtaan tilanteesta.

Sujuva toimitusketju Optimoitu toimitusketju mahdollistaa tiiviin yhteydenpidon tavarantoimittajiimme. Se on osoittautunut monella tavalla hyödylliseksi sekä riskien että toimitusketjun päästöjen pienentämisen näkökulmasta.

Ilmoitusjärjestelmä Meillä on maailmanlaajuinen, Whistle B:n tarjoama ilmoituskanava, jonka kautta kaikki toimitusketjuun kuuluvat voivat ilmoittaa epäillyistä väärinkäytöksistä.

Vaatimustenmukaisuusasiakirjat

Olemme tehneet pitkään yhteistyötä useimpien tavarantoimittajiemme kanssa ja luoneet suhteita vuoropuhelun, läpinäkyvyyden ja yhteistyön avulla. Tavarantoimittajamme noudattavat Hultafors Groupin eettisiä toimintaohjeita (Code of Conduct) ja rajoitettavien aineiden luetteloa, jotka sisältävät tuotteiden koko toimitusketjua koskevat ehdottomat vaatimukset.

Kemikaalien hallinta

Rajoitettavien aineiden luettelo auttaa meitä noudattamaan kemikaalilainsäädäntöä. Se perustuu Euroopan kemikaalilainsäädäntöön, mutta meidän vaatimuksemme ovat lainsäädännön vaatimuksia tiukemmat. Valvontaa ja läpinäkyvyyttä voidaan lisätä vain työskentelemällä valittuja tavarantoimittajien kanssa kaikkien tuotteissamme käytettyjen materiaalien ja osien osalta.

Eettiset toimintaohjeet

Eettiset toimintaohjeemme ovat liikesuhteemme perusta, ja niissä määritellään tehtaiden suorituskykyarviointien toteutus. Toimintaohjeet perustuvat kansainvälisiin standardeihin, ja niissä määritetään reilut, turvalliset ja terveelliset työskentelyolot sekä ympäristövastuullisuus koko toimitusketjussamme. Lisätietoa saat lukemalla alla olevat eettiset toimintaohjeet kokonaisuudessaan.

Määräysten noudattamisen seuranta

Valvomme eettisten toimintaohjeiden ja rajoitettujen aineiden luettelon vaatimusten noudattamista toimitusketjussa seuraavin tavoin.

Eettiset toimintaohjeet

 • Käytämme ensisijaisesti tavarantoimittajia, jotka noudattavat yleisesti tunnustettuja yhteiskuntavastuuperiaatteita, joita ovat mm. ETI, BSCI, WRAP, SA 8000, ISO 26000 / ISO 26001, SMETA (Sedex) ja STeP by OEKO-TEX®.
 • Tarkastusprosessiin kuuluvat myös kolmannen osapuolen toteuttamat sosiaaliset auditoinnit.
 • Teemme due diligence -tarkastuksia vaate-, materiaali- ja osavalmistajien tiloissa.
 • Paikalliset Snickers Workwearin tiimit ovat vahvasti läsnä toimitusketjussa.

Kemikaalien hallinta

 • Hyödynnämme Chemical Group of Research Institutes of Swedeniä (RISE) kemikaalilainsäädännön tulevan kehityksen arvioinnissa.
 • Tiedotamme toimitusketjuamme jatkuvasti kemikaalilainsäädännön muutoksista.
 • Käytämme ensisijaisesti tavarantoimittajia, jotka noudattavat tunnustettua ohjelmaa (OEKO-TEX®, Bluesign®, ZDHC ja vastaavat).
 • Teemme vuosittain kemikaalien käyttöön liittyviä pistotarkastuksia materiaalien ja tuotteiden tasolla.

Läpinäkyvyys ja riskikartoitus

Läpinäkyvyys on ratkaisevaa toimitusketjumme riskien tunnistamisessa ja hallinnassa. Käytämme Worldfavor SaaS -alustaa toimitusketjun läpinäkyvyyden ja due diligence -menettelyjen seurannassa. Se tukee riskikartoitustamme ja auttaa tavarantoimittajien toiminnan eettisyyden ja määräystenmukaisuuden varmistamisessa. Worldfavor tarjoaa meille

 • prosessin toimitusketjuun liittyvien riskien tunnistamiseen
 • kvantifioitua dataa, joka auttaa meitä toimimaan ja tekemään korjaustoimia tarvittaessa
 • mahdollisuuden seurata ja tarkistaa tuloksia ja kehitystä toimitusketjussa ja koontitiedoissa
 • tietokannan, johon kerätään tietoa due diligence -menettelystä, riskeistä, toiminnasta ja löydöksistä viestimiseen sidosryhmillemme.

Jatka lukemista